2บาท
2บาท
พวงมาลัย2บาท
พวงมาลัย2บาท
กำไล2บาท
กำไล2บาท
ต่างหู2บาท
ต่างหู2บาท
ปิ่นปักผม2บาท / ที่คาดผม2บาท
ปิ่นปักผม2บาท / ที่คาดผม2บาท
เข็มกลัด2บาท
เข็มกลัด2บาท
คอ2บาท
คอ2บาท
จี้2บาท
จี้2บาท
แหวน2บาท
แหวน2บาท
มือ2บาท
มือ2บาท