0.3กรัม
0.3กรัม
ต่างหู0.3กรัม
ต่างหู0.3กรัม
จี้0.3กรัม
จี้0.3กรัม
แหวน0.3กรัม
แหวน0.3กรัม