0.6กรัม
0.6กรัม
เม็ดข้าว 0.6กรัม
เม็ดข้าว 0.6กรัม
ต่างหู0.6กรัม
ต่างหู0.6กรัม
คอ0.6กรัม
คอ0.6กรัม
จี้0.6กรัม
จี้0.6กรัม
แหวน0.6กรัม
แหวน0.6กรัม
มือ0.6กรัม
มือ0.6กรัม