ต่างหู6สลึง
ต่างหู6สลึง
117536
6503-0127
6412-1629