ทอง90%
ทอง90%
แหนบทอง ฝาครอบ อะไหล่ทอง90% สปริง ก้ามปู เม็ดทอง
แหนบทอง ฝาครอบ อะไหล่ทอง90% สปริง ก้ามปู เม็ดทอง
กรอบทอง ตะกรุดทอง ยกซุ้ม ตลับ
กรอบทอง ตะกรุดทอง ยกซุ้ม ตลับ
ต่างหูทอง90%
ต่างหูทอง90%
เข็มกลัด กิ๊ปติดผม ทอง90%
เข็มกลัด กิ๊ปติดผม ทอง90%
จี้พระเลี่ยมกรอบทอง
จี้พระเลี่ยมกรอบทอง
จี้พลอย
จี้พลอย
แหวนพลอย
แหวนพลอย
มือพลอย
มือพลอย