กระปุกยาดม 9K-12K
กระปุกยาดม 9K-12K
6312-1610
6312-1609